ទំនាក់ទំនង

សាខាផ្សារថ្មី

pin_dropអាសយដ្ឋាន:

អគារលេខ១C និង១៣D ផ្លូវ៥៣កែង១៥៤ ភូមិ៥ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

callទូរសព្ទលេខ:

+855 12 748 160
+855 93 534 135
+855 11 571 899

languageគេហទំព័រ:

www.ais.edu.kh
www.mjqeducation.edu.kh

mailអ៊ីម៉ែល:
info@ais.edu.kh
info@mjqeducation.edu.kh

 

តាមដានពួកយើង: