សប្បុរសធម៌ និងការងារសហគមន៍

សប្បុរសធម៌ និងការងារសហគមន៍

សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ បាន​ចូលរួម​យ៉ាងសកម្ម​ក្នុង​សកម្មភាព​មនុស្សធម៌​ សប្បុរសធម៌​ និង​ការងារ​ជួយ​សហគមន៍​ ដោយ​ផ្តោត​ទៅលើ​វប្បធម៌​ចែករំលែក​ សកម្មភាព​សប្បុរសធម៌​ កែ​លម្អ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​អប់រំ​ និង​អក្ខរកម្ម​របស់​សិស្ស​នៅ​តាម​តំបន់​ក្រីក្រ​ និង​ដាច់ស្រយាល​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដែល​ផ្តល់​ផលប្រយោជន៍​ជាច្រើន​ដល់​សហគមន៍​ជុំវិញ​ ជាពិសេស​គឺ​ផ្តល់​ជា​គំរូ​ដ៏​ល្អ​នៅក្នុង​សង្គម​។

ចែករំលែកអត្ថបទនេះ