បណ្ណាល័យ ម៉េងលី ជេ. គួច

ព័ត៌មានអំពី បណ្ណាល័យ ម៉េងលី ជេ. គួច

បេសកកម្ម

 • បង្កើនធនធានឯកសារ និងថែរក្សាធនធានដែលមាន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សិស្សានុសិស្ស ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
 • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មរបស់បណ្ណាល័យ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។

គោលដៅ

 • លើកកម្ពស់ការអាន ផ្តល់សេវាកម្មសាលអាន រួមទាំងសៀវភៅ និងឯកសារគ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់អ្នកអាន និងអ្នកស្រាវជ្រាវគ្រប់រូប។
 • បណ្តុះស្មារតីសិស្សឱ្យចូលចិត្តអាន និងស្រឡាញ់សៀវភៅ។
 • ប្រើប្រាស់សៀវភៅឱ្យបានត្រឹមត្រូវ (របៀបកាន់ បើករកអត្ថបទ ចំណងជើង ការថែរក្សា និងទុកដាក់សៀវភៅត្រឹមត្រូវ មានរបៀបរៀបរយ សណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ និងអនាម័យល្អក្នុងបណ្ណាល័យ)។
 • ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ ក្នុងការស្វែងរកឯកសារ។

ម៉ោងការងារ

ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍
 • ពេលព្រឹក ៦:៤៥នាទី ព្រឹក – ១១:៣០នាទីថ្ងៃត្រង់
 • ពេលរសៀល ១២:៤៥នាទី ថ្ងៃត្រង់ – ៥:៣០នាទី ល្ងាច

 

សេវាកម្ម

 • ផ្តល់សាលអានធំទូលាយ និងមានផាសុកភាព
 • ផ្តល់ការខ្ចីសៀវភៅ និងឯកសារគ្រប់ប្រភេទ
 • ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ និង Internet ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការជ្រើសរើសសៀវភៅ ឬឯកសារសម្រាប់អាន និងស្រាវជ្រាវ
 • បណ្តុះបណ្តាលការងារបណ្ណាល័យដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

កម្មវិធី

 • ការនិទានរឿង
 • បង្រៀនបត់រូបភាព
 • ច្នៃសម្ភារ
 • គូររូប និងផាត់ពណ៌លើរូបភាព
 • ល្បែងល្បងប្រាជ្ញា (ផ្គុំរូប និងល្បែងចងចាំ)

ធនធានឯកសារ

សៀវភៅសរុបប្រមាណជា៧0.000 ក្បាលជាភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង ចិន ដែលអាចអាននៅកន្លែង និងអាចខ្ចីចេញបាន។ ក្នុងនោះមានប្រភេទឯកសារជា សៀវភៅឯកសារយោង ទស្សនាវដ្តី កាសែតសារព័ត៌មាន និង CD សម្រាប់ស្តាប់ ដែលមានជាភាសាខ្មែរ និងភាសាបរទេស។

ចែករំលែកអត្ថបទនេះ