ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

13
Jul
2024
calendar_today Jul 13, 2024
ប្រឡងសងឆមាសលើកទី២ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា
13
Jul
2024
calendar_today Jul 13, 2024
ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤
13
Jul
2024
calendar_today Jul 13, 2024
ប្រឡងសងឆមាសលើកទី២ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា
08
Jul
2024
calendar_today Jul 08, 2024
ប្រឡងសងឆមាសលើកទី២ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦
06
Jul
2024
calendar_today Jul 06, 2024
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៩
06
Jul
2024
calendar_today Jul 06, 2024
ប្រឡងសងឆមាសលើកទី២ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា
01
Jul
2024
calendar_today Jul 01, 2024
ប្រឡងឆមាសលើកទី២ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦
29
Jun
2024
calendar_today Jun 29, 2024
ប្រឡងឡើងខ្សែក្រវាត់តេខ្វាន់ដូ
29
Jun
2024
calendar_today Jun 29, 2024
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៥
25
Jun
2024
calendar_today Jun 25, 2024
កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី៦
24
Jun
2024
calendar_today Jun 24, 2024
ប្រឡងសងប្រចាំខែមិថុនា ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២
22
Jun
2024
calendar_today Jun 22, 2024
ការប្រកួតគូរគំនូរ និងពិធីតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្សលើកទី១៦
19
Jun
2024
calendar_today Jun 19, 2024
ប្រឡងប្រចាំខែមិថុនា ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២
18
Jun
2024
calendar_today Jun 18, 2024
ព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ
15
Jun
2024
calendar_today Jun 15, 2024
ប្រឡងប្រចាំខែមិថុនា មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា
13
Jun
2024
calendar_today Jun 13, 2024
ទិវាកីឡាសម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ